BloodSTOP iX - Absorbable Hemostat - Metiska Farma

BloodSTOP iX – Absorbable Hemostat

Hemostat yang dapat diserap (Absorbable Hemostat) untuk digunakan dalam pembedahan (Larut dalam air, eterifikasi selulosa teroksidasi/oxidized-etherified regenerated cellulose).